Teisininkas Vokietijoje ir vokiečių kalba Lietuvoje

  +370 653 16139 

[email protected] 

Kvalifikuotas teisininkas Vokietijoje ir Lietuvoje vokiečių kalba Jums padės Jūsų rūpimais klausimais, kreipsis į reikalingas valstybines ir savivaldybių institucijas bei įstaigas, surašys prašymus, teisines pretenzijas, pareiškimus, užklausas, taip pat Jus pakonsultuos. Jums bus suteikta tinkama teisinė pagalba Vokietijoje pačiais įvairiausiais klausimais. Pagrindinės veiklos sritys - darbo santykiai ir darbo teisė, atleidimas iš darbo ir darbo užmokesčio nesumokėjimas, baudos, skolos, mokesčiai, policija, teismai, prokuratūra, šeimos teisės klausimai, vaiko globa ir priežiūra, administracinė teisė, civilinė teisė, pilietybės įgijimo teisė. Prireikus į pagalbą bus pasitelktas advokatų rūmų narys. Dirbant kartu, gali būti pasiektas geresnis rezultatas, ypač kai reikalai pasisuka link teisminio kelio kaip vienintelio būdo išspręsti susiklosčiusią teisinę situaciją, jei ikiteisminis ginčų sprendimas pasirodė ne toks veiksmingas.

Teisininkas Vokietijoje vokiečių kalba kreipsis ir bendraus su Vokietijos įstaigomis, asmenimis, atstovaus Jūsų interesams ir spręs Jums rūpimus klausimus. Teisinės konsultacijos, teisinė pagalba bei raštai atsakingiems asmenims padės Jums išspręsti Jūsų svarbiausius reikalus ir situacijas, kurios iškyla dirbant, gyvenant, keliaujant Vokietijoje. Ši pagalba apima civilinę teisę, darbo teisę, taip pat kelių eismo taisyklių pažeidimus ar baudžiamąją teisę bei baudžiamąjį procesą, santykius su teisėsaugos institucijomis, policija, prokuratūra ir teismu, jei buvo kokie nors pažeidimai ar nusižengimai.
Teisininko Vokietijoje efektyvi praktikuojama priemonė be laiškų bei raštų elektroniniu paštu ar popierine forma taip pat yra tiesioginė komunikacija telefonu su Jums svarbiais subjektais. Skambučiai vokiečių kalba į Vokietiją ir vokiškas įstaigas leis greitai ir operatyviai pasiekti kompetetingus asmenis, kurie yra atsakingi už Jūsų reikalus. Pareikalavus rašytinės komunikacijos, bus surašyti visi reikalingi raštai ir kreipimaisi į visas būtinas institucijas ar įstaigas,
Teisininkas Vokietijoje Jums tikrai padės. Kreipkitės, jei yra baudos, skolos, mokesčiai, prašymai, registracija, išsiregistravimas, būtina nutraukti sutartis, apmokėti likučius ar skolas, uždaryti banko sąskaitą, nutraukti nuomą per atstumą Vokietijoje.
Gali būti, kad esate jau išvykę iš Vokietijos, bet vis dar likę įvairūs santykiai bei ryšiai su Vokietija, pavyzdžiui, nenutrauktos sutartys, nesumokėtos įmokos ar mokesčiai bei rinkliavos, neatsiskaityta su buto nuomotoju ar savininku. Tokiais ir analogiškais atvejais Jums bus suteikta operatyvi ir profesionali pagalba. Tam Jums bus nebūtina vykti atgal į Vokietiją. Daug reikalų bus sutvarkyta už Jus ir Jūsų vardu per atstumą, bendraujant su tinkamais asmenimis.
Teisininkas Vokietijoje bendraus vokiečių kalba su visais subjektais, su kuriais Jums svarbu išspręsti klausimus. Teisės profesionalas jau turi patirties su iš esmės visomis Vokietijos teisėsaugos institucijomis, tokiomis kaip teismai, policija, prokuratūra, muitinė, Vokietijos mokesčių inspekcija, laisvės atėmimo įstaigos (kalėjimai). Svarbu kreiptis nedelsiant, kad laiku būtų išspręsti Jūsų klausimai. Tiek raštu, tiek ir žodžiu vokiečių kalba. Teisininko Vokietijoje pagalba Jums bus suteikta.
Jei gyvenote Vokietijoje, bet šiuo metu grįžote į Lietuvą ir negalite ar neketinate grįžti į Vokietiją, tačiau joje vis dar esate registruotas kaip nuolatinis šalies gyventojas bei turintis draudimą, tokiu atveju Jums bus padėta išsiregistruoti iš Vokietijos bei sutvarkyti visus santykius su draudimo bendrovėmis, Ligonių kasa ir kitomis įstaigomis. Jei gyvenate Lietuvoje, bet vis dar tebesate registruotas Vokietijoje, Jums tenka pareiga mokėti sveikatos draudimą. Teisininkas Vokietijoje padės nutraukti draudimo santykius, nepatiriant didelių išlaidų ar netgi visiškai jų išvengiant. Dažna problema, kad santykiai su Ligonių kasomis yra apsunkinti, su jomis sunku susisiekti telefonu. Paskambinus į klientų aptarnavimo liniją, -dažniausiai tenka laukti nuo kelių iki 7-9 minučių. Teisės profesionalas atliks tai už Jus ir padės bendrauti profesionalia ir dalykiška vokiečių kalba su reikalingais asmenimis, juos pasieks ir tęs tolesnę komunikaciją, jei reikia gauti kokias nors pažymas ar išrašus apie draudimo laikotarpius, Ligonių kasoje fiksuotus Jūsų darbdavius bei darbo laikotarpius pas juos. Šią ir kitą informaciją Jums turi suteikti nemokamai, nesvarbu, kur Jūs šiuo metu būtumėte ar gyventumėte.
Teisininkas Vokietijoje pasirūpins Jūsų reikalais bei apgins Jūsų interesus, atstovaus santykiuose bei ryšiuose su trečiaisiais asmenimis, užmegs visus reikalingus kontaktus ir teiks savo veiklos ataskaitą apie pažangą dėl Jūsų klausimų, patars dėl tolimesnių žingsnių bei priemonių.
Lietuvos gyventojai, veiklą vykdantys neišvykdami iš šalies arba kartais keliaudami į Vokietiją, dažniausiai turi reikalų su įvairiais pirkiniais technikos srityje. Jei ketinate pirkti ar parduoti transporto priemonę, automobilį, jau pardavėte ir iškilo sunkumų su atsiskaitymu, teisininkas Vokietijoje pakonsultuos Jus dėl galimų veiksmų sekos. Trumpa konsultacija gali ir nieko nekainuoti. Tereikia užklausti.
+370 653 16139 
[email protected] 
Teisininkas Vokietijoje ir Lietuvoje vokiečių kalba

Teisininkas VOKIETIJOJE

Lithuania

Teisininkas Vokietijoje, pagalba

 

Sutartis dėl teisių į atvaizdą naudojimo


tarp

XXX UAB
Varėna

toliau vadinamo Autoriumi

ir firmos CCC
D-1020 Berlynas
Telefonas
El. paštas

toliau vadinamo Licenciatu.

Su aukščiau nurodytu autoriumi
sudaroma sekanti sutartis:

Naudojimosi teisės suteikiamos sekančia forma:
INTERNETO IR (RE)PREZENTACINIS VAIZDAS
SPAUSDINTAS DIDELĖS RAIŠKOS VAIZDAS

Naudojimosi teisės yra UAB XXX vaizdų, publikuojamų sekančiame interneto puslapyje, atžvilgiu:

*
Licencinės nuostatos:
Sutartimi dėl atvaizdo teisių naudojimo licenciatas įgyja išimtinai toliau apibrėžtas naudojimo teises.
Iš esmės licenciatas įgyja tik teisę naudotis fotografijos autorių teisėmis.
Galimai kitas susijusias teises, kaip dėl atvaizduotų asmenų, prekinių ženklų, meno kūrinių, statinių ir taip toliau licenciatas numatytam naudojimo tikslui turi išsaiškinti ir gauti remdamasis savo atsakomybe.


Naudojimo paskirtis:
Naudojimas prezentuojant arba interneto puslapyje, įskaitant platinimą šios prezentacijos rėmuose elektronine forma arba atspausdinant individualiai. Naudojimas spaudos medijose ir kituose tradiciniuose spaudos leidiniuose (brošiūrose, plakatuose, skrajutėse etc.). Vieno ir to paties veiksmo atveju galimas daugkartinis panaudojimas. Naudojimas skirtingais pritaikymo atvejais (pvz., keliuose projektuose klientų individualių užsakymų prasme).


Pardavimas kitiems:
Leidžiama atvaizdą parduoti arba perleisti kitiems.


Neišimtinumas:
Licenciatas naudojimosi teises įgyja išimtinai dėl interneto ir (re)prezentacinio atvaizdo.
Aukštos raiškos SPAUSDINTAS ATVAIZDAS.


Naudojimo paskirtis:
Leidžiama naudoti visose medijose (pvz., spaudiniuose, laikraščiuose, internete, prezentacijose, skrajutėse). Vieno ir to paties veiksmo atveju galimas daugkartinis panaudojimas. Naudojimas skirtingais pritaikymo atvejais (pvz., keliuose) projektuose klientų individualių užsakymų prasme.


Pardavimas kitiems:
Leidžiama atvaizdą parduoti arba perleisti kitiems.


Neišimtinumas:
Licenciatas naudojimosi teises įgyja išimtinai dėl interneto ir (re)prezentacinio atvaizdo.
Licenciatas gali pakeisti atvaizdus savo naudojimo paskirčiai. Neleidžiami ypač tokie pakeitimai, pirminę atvaizdo išraišką iškraipantys taip, kad autoriui sukelia asmeninę žalą kaip, pavyzdžiui, reputacijos pabloginimą arba pakeitimai, kuriuos riboja arba draudžia kitos teisės (asmenybės teisė, prekių ženklų teisė etc.). Šiais atvejais būtina gauti aiškų rašytinį teisių turėtojo sutikimą.
Be to, atvaizdai, negali būti panaudojami:
siekiant neleistinų ir baudžiamų veiksmų
pornografiniame kontekste
žeminančiu ir bloginančiu reputaciją būdu ir pobūdžiu
atvaizduoto (-ų) asmens (-ų) atžvilgiu
žeminančiu ir bloginančiu reputaciją būdu fotografo atžvilgiu
-
Be to draudžiama naudoti, jei darytina prielaida, kad tretieji asmenys gali pareikšti teises dėl atvaizdo (pvz., dėl prekės ženklų, statinių, meno kūrinių). Šiuo atveju būtina gauti rašytinį specialų teisių turėtojo sutikimą.
Neteisėtas atvaizdų naudojimas:
Licenciatas autoriaus reikalavimu turi pateikti įrodymus dėl teisėto pirktų atvaizdų naudojimo (pvz., įrodomuosius egzempliorius, ekrano kopijas).
Bet kokio atvaizdo medžiagos panaudojimo arba perleidimo atveju, tam neturint teisės, autoriui mokėtina sutartinė 10 eurų bauda. Tai neapima toliau sekančių reikalavimų dėl žalos atlyginimo ir teisinių veiksmų.
Autoriaus pastaba:
Fotografija: 
Naudojant atvaizdus jokiu metu negalima sudaryti įspūdžio, kad turinio naudojimas nėra saistomas kitų asmenų teisių. 


Pristatymo sąlygos: 
Atvaizdai pristatomi, nepriklausomai nuo atvaizdų medžiagos apimties, per duomenų CD, per el. paštą arba perleidžiant atvaizdo rinkmenas per FTP serverį. Išsiunčiama arba perleidžiama po apmokėjimo. Licenciatas atvaizdą gauna atitinkamos naudojimo paskirties atveju nurodytos išraiškos ir duomenų dydžio. Licenciatas įsipareigoja pateikti pilnus ir tinkamus duomenis, reikalingus užsakymui ir apmokėjimui. Pristatoma licenciato rizika. Autorius negali prisiimti atsakomybės, esant techninėms problemoms, už kurias atsako licenciatas. Delsiant pristatyti – pavyzdžiui, dėl techninių problemų – autoriui raštu turi būti nustatomas tinkamas papildomas terminas. Užsakymo atsisakyti galima tik per septynias dienas nuo atvaizdo duomenų gavimo. Vėliau pristatymas bet kokiu atvejus laikomas kaip patvirtintas. 


Atsakomybės eliminavimas: 
Autorius jokiu būdu neatasako už žalą, kilusią dėl tiesioginio ar netiesioginio atvaizdo medžiagos panaudojimo. Be to, autorius neprisiima atsakomybės dėl autorių teisių, trečiųjų asmenų asmenybės teisių, prekinių ženklų teisių ir kitų teisių arba pareigų pažeidimo. Reikalavimai dėl žalos atlyginimo eliminuojami, be to autorius kiekvienu atžvilgiu laikytinas kaip nepadaręs žalos ir neskųstinas, nebent jis veikė tyčia arba dėl didelio neatsargumo. 


Saugumas ir duomenų apsauga: 
Autorius imasi visų įprastų ir priskirtinų pastangų dėl saugumo, ypač dėl licenciato konfidencialumo ir mokėjimo duomenų. Kita apimtimi autorius negarantuoja – ypač dėl reikalavimų atlyginti žalą. Licenciato duomenys gali būti naudojami paties atvaizdų tiekėjo marketingo ir įvertinimo tikslais. Be šių susitarimų šiai sutarčiai taikomos Lichtenšteino profesionalių fotografų standartinės sąlygos, kurias bet kuriuo metu galima perskaityti ir atsispausdinti bibliotekoje 
Licenciatas                                  Autorius 

Ranga, statyba Vokietijoje, STATYBOS SUTARTIS 


Dėl sandėlio su stogo ir sienų apkalimu ISO panelėmis pastatymo 


tarp čia nurodytų 
Firmos 
UAB XXX 
Registro Nr. ZZZZ 
PVM-ID-Nr. (PVM mokėtojo kodas): SSSS 
Lietuva 

Banko rekvizitai: 
Jonas Jonatvarkavičiauskas, generalinis direktorius Toliau vadinamo Rangovu, 

ir čia nurodyto Užsakovo: 

JON Johnson 
Banko rekvizitai: Sparkasse XXX 
               IBAN: 
                 BIC: 


toliau vadinamo Užsakovu 

dėl statybų objekto Sandėliavimo halės pastatymas 
Berlynas 
§ 1 Sutarties pagrindai 
Eilės tvarka galioja: 

  • 2000.12.08 pasiūlymas.
  • Darbų sąrašą ir atskirus statybos tikslus pagrindžiantys brėžinių ir paskaičiavimų

 dokumentai kaip planai, erdvių aprašai, architekto arba inžinierių specialistų Statikos projekto aprašas. 

  • Statybos leidimas įskaitant visus įpareigojimus ir sąlygas
  • šiame užsakymo rašte nurodyti susitarimai, pakeitimai ir papildymai remiantis

 2000.12.08 viešųjų pirkimų pokalbiu 

  • VOB nuostatos, dalys A, B ir C užsakymo pateikimo metu galiojanti redakcija bei šiai neprieštaraujantys sutartiniai susitarimai
  • atitinkamos DIN nuostatos
  • Atitinkamos profesinės asociacijos Nelaimingų atsitikimų prevencijos nuostatos bei visi įstatyminiai, instituciniai ir techniniai teisės aktai, remiantis atitinkamai naujausia versija
  • Rangovo komercinės sąlygos užsakymo sudėtine dalimi tampa tik tada, jei jas Užsakovas aiškiai pripažįsta raštu 

 Keičiantieji ir papildomi užsakymai įsigalioja tik tada, jei juos Užsakovas pateikia raštu, o praplėsto užsakymo suma nustatoma. 

l. Tiekimo ir darbų apimtis 

1.1 Plieninės statinio konstrukcijos pagal pozicijos planus sandėliavimo halei, kurias sudaro nešančios plieno konstrukcijos su sujungimais, apatinėmis konstrukcijomis stogo ir sienos panelėms. 

1.2 Stogo konstrukcijos - Iso panelės – 80 mm. su visu įtvirtinimu, montavimo ir sandarinimo elementais, vandens nuleidimo grioveliais und vamzdžiais fasaduose 

1.3 Sienos konstrukcijos - Iso panelės – 40 mm. su visu įtvirtinimu, montavimo ir sandarinimo elementais. 

II. Plieno konstrukcijos 

2.1  Plieninėms atramoms pagal statikos pozicijos splaną 

Plieno konstrukcijos 
Plieninės karkaso konstrukcijos pagal statinius pamatavimus 
Kpl. Sutvirtinimo, sandarinimo ir sujungimo medžiagos 
Apsauga nuo korozijos: gruntavimas dažymas RAL pagal plano duomenis. 
Statinis paskaičiavimas 
Dirbtuvių ir montavimo planai tiekimui ir montavimui 

2.2  Stogo konstrukcijos pagal plano duomenis 

Stogo konstrukcijos – Iso panelės 80 mm. 
pagal plano duomenis ir statinius pamatavimus 
Kpl. Sutvirtinimo, sandarinimo ir sujungimo medžiagos 
RAL pagal plano duomenis. 
Statinis paskaičiavimas 
Dirbtuvių ir montavimo planai tiekimui ir montavimui 

2.3  Sienų konstrukcijos pagal plano duomenis 

Sienų konstrukcijos – Iso panelės 40 mm. 
pagal plano duomenis ir statinius pamatavimus 
Kpl. Sutvirtinimo, sandarinimo ir sujungimo medžiagos 
RAL pagal plano duomenis. 
Statinis paskaičiavimas 
Dirbtuvių ir montavimo planai tiekimui ir montavimui 

 § 2 
 Atlyginimas 
Sutarties kaina nustatoma atitinkamiems statybos darbams po išankstinių apimčių nustatymo, remiantis darbų sąrašu ir darbų sąraše sutartas vieningas kainas, atsižvelgiant į Rangovo suteiktą nuolaidą. 


Kalba eina apie paušalinę sutartį, atsižvelgiant į anksčiau išvardintus punktus. 


Sutarties kaina yra be PVM, - XX Eur.

Sutarties kaina sudaryta iš: 

  1. Nešančios plieno konstrukcijos, stogo apatinės konstrukcijos, - 67 €.


Sienų apatinės konstrukcijos, įskaitant transportą ir montavimą 
(montavimo kranas, aukštalipiai, viešbutis montavimo darbininkams – (4 montuotojai) suteikiami laiku iš Užsakovo pusės Rangovui) 

  1. Stogo panelės, sienos panelės įskaitant transportą ir montavimą - 62 €.


(Montavimo kranas, aukštalipiai, darbo ir apsaugos priemonės, viešbutis montavimo darbininkams – (4 montuotojai) suteikiami laiku iš Užsakovo pusės Rangovui) 

§ 3 
 Terminai 

Vykdymo laikotarpiai užsakyme nurodytiems darbams nustatomi pagal susitarimą su Rangovu kaip nurodyta toliau: 

Užsakymas/Sutarties pasirašymas 2000.12.09 
Plieno montavimo pradžia 2000.01.23 

Pakeitimai remiantis statybų pažanga aptariami tarp statybų vadovybės ir Rangovo! 

§ 4 
 Mokėjimai 
Daliniai mokėjimai atliekami pagal toliau nurodytą mokėjimų planą: 

85 % užsakymo sumos p.1 po patiekimo Plienas – pirmi sunkvežimiai 517 €. 
15 % užsakymo sumos p.1 po plieno konstrukcijų montavimo 110 €. 
70 % užsakymo sumos p.2 po patiekimo Plienas – pirmi sunkvežimiai 43 €. 
15 % užsakymo sumos p.2 prieš stogo ir sienos panelės montavimo 19 €. 
15 % užsakymo sumos p.2 po stogo ir sienos panelės montavimo 29 €. 

Mokėjimai atliekami per 2 dienas po sąskaitos pateikimo. 

§ 5 
 Garantija 
Rangovas statybos darbų sutartiniam ir kokybiškam atlikimui suteikia garantiją pagal VOB nuostatas. 
Senaties terminas garantiniams reikalavimams yra 4 metai pagal VOB, atitinkamai pridėjus 2 savaites. 
Senaties terminas prasideda nuo priėmimo su trūkumais dienos. 

§ 6 
 Darbų priėmimas 
Visų Rangovo darbų priėmimas įforminamas. 
Rangovo darbų priėmimas atliekamas raštu, jame nustatytini galimi trūkumai. Negalima atsisakyti darbų priėmimo, jei jie neturi esminių trūkumų. 
Priėmimas atliekamas kartu su Užsakovu ir Rangovu arba su Užsakovo įgaliotu asmeniu. Rangovo pageidavimu baigus plieno konstrukcijų ir stogo uždengimo darbus atliekamas tarpinis priėmimas. 
§ 7 
 Atsakomybė ir draudimas 
Rangovas turi atleisti Užsakovą nuo visų trečiųjų asmenų žalos atlyginimo reikalavimų, kilusių dėl rangovo pareigų pažeidimų kaltais veiksmais. Rangovas turi įrodyti turįs privalomąjį veiklos atsakomybės draudimą mažiausiai 1.500 € už žalą turtui ir 2.000 € už žalą asmenims ir turėti visą statybos objekto laikotarpį. 

§ 8 
 Rūpestingumo pareigos 

Rangovui tenka eigos užtikrinimo pareiga statybų vietoje. Jis turi imtis visų reikalingų saugumo priemonių, skirtų vykdyti savo eigos užtikrinimo pareigą. 

Rangovas vienasmeniškai atsako už įstatyminių, institucinių ir profesinių savipagalbos asociacijų pareigų vykdymą savo darbuotojų atžvilgiu. Ypač Rangovui tenka atsakomybė savo darbuotojų atžvilgiu pagal Nelaimingų atsitikimų prevencijos teisės aktus, Darbo saugos potvarkio bei pripažintas saugumo taisykles. 

§ 9 
 Užsakovo patikrinimai 

Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu gauti informaciją apie statybos objekto esamą eigą ir užbaigtumą. 
Rangovas privalo Užsakovui suteikti informaciją bei jam pateikti atskirų įrengimų vykdymo planus prieš statybos pradžią. 

§ 10 
 Rašytinė forma 
Šios sutarties pakeitimų arba papildymų įsigaliojimui būtina rašytinė forma. Šios sutarties dalies arba daugelio nuostatų negaliojimas nedaro visą sutartį negaliojančia. 

Nuostatų turinys aiškintinas taip, kad būtų pasiektas pagal įstatymus leistinas sutartimi norėtas tikslas. 

§ 11 

 Vykdymas 

Rangovas sukonstruoja plieninę halę su stogo perdanga iš ISO panelių remdamasis visais § 1 nurodytais dokumentais pagal pripažintas technines taisykles bei laikydamasis įstatyminių ir institucinių nuostatų. Pakeitimai, nukrypimai nuo sutarties pagrindų (§ 1) leidžiami tik esant rašytiniam Užsakovo sutikimui. Paušalinės kainos padidinimai iš to negali būti išvesti, nebent Užsakovas tam aiškiai pritarė raštu. 


Statybos objektas Rangovo baigiamas visų užsakytų dalių atžvilgiu funkcionalus, kokybiškas ir kvalifikuotai atliktas, atitinkant šią sutartį. 


Rangovas savo darbų apimčiai paskiria atsakingą statybų vadovą specialistą Statybos potvarkio prasme. 

Rangovas, betono statybos, vartų/durų/langų darbų firmos bei statybos vadovybė rūpinsis kartu sklandžiu įvairių darbų bendradarbiavimu. 
Pastatas priskiriamas Pastatų III klasei, dėl to nėra reikalaingas joks statinis paskaičiavimas. 
Jei darbai, neatitinkantys sutarto laiko plano, remiantis statybos pažanga nebus reikalingi, tuomet jie atliktini suderinus su statybos vadovybe trumpalaikiu laikotarpiu. 

Užsakovas suteikia montavimui reikalingus įtvirtintus paviršius kursuojančiu būdu sienų montavimui bei autokrano stovėjimo vietai. 

Elektra statybos vietoje tiekiama per statybos firmos prijungimo dėžę pakankama apimtimi. Atsiskaitymas už sunaudotą elektrą tenka Užsakovui. 


§ 12 
 Užsakymo patvirtinimas 

Šį raštą Jūs gaunate 3 egzemplioriais su prašymu pasirašyti mums visus egzempliorius, dedant savo teisiškai saistančius parašus, per 5 kalendorines dienas išsiųsti atgal, kitokiu atveju užsakymas laikomas priimtu visa apimtimi. Iš Užsakovo Jūs atgausite vieną pasirašytą egzempliorių. 


Rangovas:                                         Užsakovas: 


Teisininkas Vokietija civilinė teisė Vokietijoje

 
Kartais gyventojams yra svarbus atvejis, kai nėra nuomos sutarties dėl tolesnių nuomos santykių pasibaigus sutarčiai ir nenutraukiant tarpusavio teisinių santykių dėl nuomos objekto. Jeigu pasibaigus nuomos terminui nuomininkas toliau naudojasi išsinuomotu daiktu, tuomet nuomos santykiai tampa neterminuoti, jei sutarties šalis savo priešingos valios kitai šaliai neišreiškia per dvi savaites. Terminas skaičiuojamas nuomininkui – nuo tolesnio naudojimosi, o nuomotojui – nuo momento, kuomet jis sužino apie tolesnį naudojimąsi. Vokietijos įstatymai reglamentuoja teisinius santykius tarp šalių po sutarties pasibaigimo, jeigu nuomininkas toliau naudojasi nuomos objektu. Tokiu būdu išvengiama situacijos be sutarties atsiradimo. Nuostata taikoma visoms nuomos sutartims. Visais atvejais, kuomet nuomininkas pasibaigus nuomos terminui toliau naudojasi išsinuomotu daiktu, nuomos santykiai tampa neterminuoti, jei dėl to sutarties šalis laiku nepaprieštarauja. Nuostata yra dispozityvi. Vokietijos įstatymai reglamentuoja teisinius santykius tarp sutarties šalių, kuomet nuomininkas, pasibaigus nuomos terminui, toliau naudojasi nuomos objektu. Šiuo atveju nuomos santykiai tampa neterminuoti, jei sutarties šalis laiku nepareiškia savo prieštaraujančios valios. Nuostata atitinka senos redakcijos versiją su keliais kalbiniais pakeitimais ir yra skirta teisiniam tikrumui, kuomet nuomininko tolesnio naudojimosi metu išvengiama, kad atsirastų situacija be sutarties. Vietoje sutarties pratęsimo fikcijos senos versijos CK 568 straipsnyje („laikoma“ kaip pratęsta) nuo šiol tikslas pasiekiamas per tolesnį naudojimąsi remiantis įstatymo nuostata. Dalykiniai pakeitimai tuo nebuvo padaryti. Ir toliau kyla Vokietijos įstatymuose  nustatyta teisinė pasekmė nepriklausomai nuo šalių valios (Bavarijos žemės aukščiausiasis teismas, teisės mokslo žurnalas „„Neue Juristische Wochenschrift““ 1981 metai, 2759 psl.; Berlyno žemės teismas, „Žemės sklypų nuosavybė“, 1986 metai, 659 psl.). Todėl šalių klaida neturi reikšmės. Išvengti teisinės pasekmės sutarties šalys gali tik laiku pareikšdamos prieštaravimą. Praktikoje nuostata paprastai pasireiškia nuomininko naudai. Ji vis dėlto skirta ne nuomininko esamos padėties apsaugai, o tiesiog turi sukurti teisinį aiškumą ir užtikrinti (tolesnį) nuomos teisės taikomumą. Vokietijos civilinio kodekso bendroji norma dėl nuomos taikoma visiems nuomos santykiams (581 straipsnio 2 dalis), išskyrus žemės nuomą, kuriai 594 straipsnis nustato specialią normą. Nuostata taikoma mažų sodų nuomos sutartims (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1991 metai, 1348 psl.), lizingo sutartims (Celės aukštesnysis žemės teismas, 1994 metai, 289 psl.; atviru klausimu traktuoja Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga, 2004 metai, 558 psl.) ir visoms į nuomą panašioms sutartims, pavyzdžiui, viešbučio kambario perdavimas savivaldybei, siekiant apgyvendinti prieglobsčio prašytoją (Hamo aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 1995 metai, 206 psl.) arba nuomos sutarčių sudarymui, esant suspenduojančiai sąlygai ir tolesniam nuomos objekto naudojimuisi nepaisant sąlygos neįvykdymo (Mannheimo žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“), 1996 metai, 272 psl.). Ji galioja taip pat tarp subnuomos sutarties šalių (Diuseldorfo aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Monatsschrift für Deutsches Recht“ (liet. „Vokietijos teisės mėnraštis“), 1993 metai, 45 psl.). Panaudai Vokietijos įstatymai negali būti taikomi nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Įstatymo normoje įtvirtintos neterminuoto sutarties pratęsimo sąlygos yra tokios, kad (1) pasibaigus nuomos terminui (2) toliau naudojamasi išsinuomotu daiktu, ir (3) nė viena iš sutarties šalių laiku nepareiškia savo prieštaraujančios valios. Nuomos termino pasibaigimas. Įstatymas nustato sąlygą, kad toliau naudojamasi išsinuomotu daiktu „pasibaigus nuomos terminui“. Tai iš esmės galioja bet kokiam nuomos termino pasibaigimo būdui. Nuomos santykiai, sudaryti terminuotai, pasibaigia suėjus terminui. Santykiai, sudaryti neterminuotai, pasibaigia, kuomet sutarties šalis įprasta tvarka nutraukia sutartįsuėjus įstatymo nustatytam arba kitokiam leistinam sutarties nutraukimo terminui, dėl kurio susitarta (Nutraukimo terminas). Nuomos santykiai pasibaigia suėjus paskutinei sutarties nutraukimo termino dienai. Jei ši yra šeštadienis, sekmadienis arba šventinė diena, tuomet nuomos santykiai vis dėlto baigiasi suėjus šiai dienai; tik nuomininko pareiga dėl grąžinimo įvykdytina tik pasibaigus sekančiai darbo dienai.
Jei viena iš sutarties šalių nuomos santykius nutraukia išimties tvarka pagal įstatymo nustatytą terminą, jie pasibaigia suėjus įstatyminiam arba įstatymo nustatytam specialiam nutraukimo terminui. Įstatymas taip pat taikomas nutraukimui išimtine tvarka be termino (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1980 metai, 1577 psl.). Šiuo atveju nuomos santykiai pasibaigia, pareiškimo adresatui iš esmės gavus žinią apie nutraukimą, nebent nutraukiantysis asmuo buvo nustatęs išlaukimo terminą; tuomet nuomos santykiai pasibaigia suėjus šiam išlaukimo terminui.
Nuomos sutarties užginčijimas galimas taip pat po perdavimo naudotis (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 2009 metai, 1266 psl.). Net jei nuomos santykių užginčijimas baigiasi pagal 142 straipsnį „ex tunc“, tuomet šiuo atveju gali būti kalbama apie „Nuomos termino pasibaigimą“ su teisės akto taikomumo pasekme, jeigu nuomininkas toliau naudojasi po pareiškimo apie užginčijimą gavimo. Nuostata galioja iš esmės taip pat Sutartims dėl nutraukimo (Manheimo žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“), 1977 metai, 229 psl.; aA Lammel „Mietrecht“ (liet. „Nuomos teisė“). Šiuo atveju nuomos santykiai pasibaigia sutartu, daugiausiai ateityje esančiu, momentu. Tačiau įstatymas netaikytinas, jei sutartis tuo pačiu turi turėti reikšmę, kad nustatytu terminu nuomos santykiai privalo pasibaigti prie visų aplinkybių, taip pat ir tada, kuomet nuomininkas toliau naudojasi pažeisdamas sutartį. Tačiau įstatymo taikymui neturi reikšmės tai, kieno interesais buvo sudaryta Nutraukimo sutartis, „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“), 1996 metais, 273 psl.
Tas pats gali galioti, kuomet nuomos santykiai pasibaigia teismine taikos sutartimi,
tačiau nuomininkas toliau naudojasi nuomos objektu. Tačiau tai negalioja tuomet, kai nuomos santykių pasibaigimas jau yra nustatytas arba įvardintas, o nuomininkui buvo nustatytas tik išsikeldinimo terminas; šiuo atveju nustatytas nuomotojo noras, kad jis jokiomis sąlygomis nepageidauja tęsti nuomos santykių (Miuncheno aukštesnysis žemės teismas, Aukštesniojo žemės teismo praktikos apžvalga (OLGR), 2001 metai, 63 psl.; Eseno žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“), 1984 metai, 252 psl.).
Įstatymas taikomas tokiais atvejais, kuomet nuomininkas toliau naudojasi nuomos objektu po to, kai sutartas arba teismo nustatytas terminuotas nuomos santykių pratęsimas pasibaigia pagal 574 ir kitus sekančius straipsnį (Socialinė išlyga).
Ypatumai taikomi tuomet, kai nuomotojas pernelyg ilgą laiką priverstine tvarka nevykdo teismo sprendimo dėl iškeldinimo. Priklausomai nuo atskiro atvejo aplinkybių, uždelstas priverstinis vykdymas gali būti piktnaudžiavimas (242 straipsnis); atskiru atveju, kurio atitinkamos aplinkybės visada patikrintinos, šalių elgesyje be to gali būti įžvelgtinas savaiminis naujos nuomos sutarties sudarymas (Hamo aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 1981 metai, 257 psl.; Eseno žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 1984 metai, 252 psl.; Hamburgo-Altonos apylinkės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 2006 metai, 697 psl.; Pinebergo apylinkės teismas, teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga, 1995 metai,76 psl.).
Sutarties pratęsimo sąlyga yra ta, kad nuomininkas toliau „naudojasi išsinuomotu daiktu“ pasibaigus nuomos terminui. Tai laikytina, kuomet naudojimosi nuomos objektu pobūdis ir apimtis, kaip tas buvo nuomininko vykdoma iki nuomos termino pasibaigimo, išlieka ir po (pirminio) pasibaigimo momento (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 1988 metai, 76 psl.; teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 1986 m., 274 p.; teisės mokslo žurnalas „Monatsschrift für Deutsches Recht“ (liet. „Vokietijos teisės mėnraštis“), 1969 m., 658 p.). Nuomininko motyvai dėl tolesnio naudojimosi nevaidina jokio vaidmens, taip pat ir tokiu atveju, kuomet jis klaidingai mano, kad sutartis nėra pasibaigusi. Taip pat neturi reikšmės ir tai, ar faktinis naudojimasis nuomos objektu atitinka susitarimus pagal sutartį (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 1988, 76) ir ar nuomos daiktas yra tinkamas naudoti; aA Koblenco aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 1989 metai, 1526 psl.). Reikšminga yra tik tai, kad nuomininkas naudojasi nuomos objektu taip, kaip jis naudojosi iki sutarties pasibaigimo (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga, 1988 metai, 76 psl.). Todėl nuomininko buvimas vietoje taip pat yra iš esmės nereikšmingas. Tačiau tolesnis naudojamasis yra daugiau nei paprastas valdymo turėjimas  546a straipsnio prasme (Bavarijos žemės aukščiausiasis teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1981 metai, 2159 psl.). Todėl nelaikoma sutarties pratęsimu, kuomet nuomininkas nors ir yra išsikėlęs, tačiau dar neatlaisvinęs [nuomos objekto]. Tas pats galioja tuomet, kai nuomininkas dar tik atlieka kosmetinį remontą arba imasi priemonių trūkumams pašalinti po sutarties pasibaigimo bei dėl netinkamo pareigos grąžinti vykdymo. Atriboti tolesnį naudojimąsi ir paprastą nuomos daikto pasilikimą gali būti sudėtinga. Reikšmingos visos kiekvieno atvejo aplinkybės (Diuseldorfo aukštesnysis žemės teismas, mokslo žurnalas „Deutsche Wohnungswirtschaft“ (liet. „Vokietijos gyvenamojo būsto ekonomika“), 1990 metai, 272 psl.).
Nuomininko naudojimosi [nuomos objektu] atvejui prilygintina tai, kuomet nuomininkas nuomos daiktą perleido trečiajam asmeniui, o šis toliau naudojasi juo nepaisant nuomos santykių pasibaigimo, kadangi ir subnuoma yra naudojimosi nuomos objektu forma (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 1986 m., 1020 psl.; Diuseldorfo aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Monatsschrift für Deutsches Recht“ (liet. „Vokietijos teisės mėnraštis“), 1993 m., 45 psl.). Sąlyčio taškas šiuo požiūriu yra tik grynai faktinis šalių elgesys (Diuseldorfo aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 2003 m., 252 p.). Prieštaraujanti vidinė nuomininko valia yra nereikšminga (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 1986 metai, 1020 psl.).
Esant nuomininkų daugetui, pakanka, jei toliau naudojasi vienas nuomininkas.
Pareiškimas dėl prieštaravimo. Nepaisant tolesnio naudojimosi nuomos daiktu pasibaigus nuomos terminui, sutarties pratęsimas „neįvyksta“, kuomet sutarties šalis kitai šaliai pareiškia savo prieštaraujančią valią per 2 savaičių terminą. Prieštaravimas yra vienašalis priėmimo reikalingas valios išreiškimas, kuris yra nepriklausomas nuo išlygų (Bavarijos žemės aukščiausiasis teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1981 metai, 2159 psl.) ir kuriam taikomi 116 ir sekantys straipsniai. Iš pareiškimo turi būti vienareikšmiškai aišku, kad pareiškiantysis asmuo nesutinka neterminuotai pratęsti nuomos santykius (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 1988 m., 18 p.; Bavarijos žemės aukščiausiasis teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1981 m., 2159 p.; Berlyno žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 2001 m., 513 p.).  Prieštaravimui nereikalinga nei ypatinga forma, nei pagrindimas. Jis taip pat gali būti išreikštas konkliudentiniais veiksmais, tačiau privalo būti išreikšta vienprasmiška ir galutinė valia dėl sutarties pasibaigimo (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 2006 metai, 1385 psl.; teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 1988 metai, 18 psl.; Brandenburgo aukštesnysis žemės teismas, MietRB 2010 metai, 194 psl.; Miuncheno aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 2001 metai, 347 psl.). Konkliudentinis nuomotojo pareiškimas dėl prieštaravimo gali, pvz., pasireikšti nuomos santykių nutraukimu išimtine tvarka dėl negalimumo pratęsti sutartį (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 1988 m., 76 p.; Rostoko aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht“ (liet. „Naujasis nuomos ir gyvenamojo būsto teisės žurnalas“), 2004 metai, 423 psl.), reikalavimu patvirtinti apie nuomos santykių pasibaigimą (Miuncheno aukštesnysis žemės teismas, Aukštesniojo žemės teismo jurisprudencija, 1994 metai, 63 psl.), ieškinio dėl iškraustymo pareiškimu (Itzehoe žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 1982 m., 298 p.), prašymu atmesti ieškinį, kuomet nuomininkas pareiškė ieškinį dėl nuomos santykių tąsos konstatavimo (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1991 m., 1348 p.) nustatant terminą išsikraustyti (Miuncheno aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 2001 m., 347 p., Šlėzvigo aukštesnysis žemės teismas,teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1982 m., 449 p.). Konkliudentinis prieštaravimas taip pat gali pasireikšti ir tuo, jog nuomotojas sutarties pratęsimo atveju reikalauja didesnio nuomos mokesčio (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Monatsschrift für Deutsches Recht“ (liet. „Vokietijos teisės mėnraštis“), 1988 m., 225 p.). Esant nuomininkų ar nuomotojų daugetui, pakanka to, jei prieštarauja vienas nuomininkas arba vienas nuomotojas (Rostoko aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht“ (liet. „Naujasis nuomos ir gyvenamojo būsto teisės žurnalas“), 2004 m., 423 p.), kadangi nuomos santykiai gali būti toliau tęsiami tik su visais. Tačiau prieštaravimas turi būti pareikštas visų nuomininkų arba visų nuomotojų atžvilgiu (Ašafenburgo žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 1994 m., 691 p.). Tačiau jei nuomos sutartyje susitarta dėl įgaliojimo priimti pareiškimą, tuomet pakanka to, kai visiems adresuotą pareiškimą apie prieštaravimą gauna tik vienas nuomininkas ar vienas nuomotojas (žemės teismas Aschaffenburg teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 1994, 691). Prieštaravimas kitą sutarties šalį turi pasiekti per dvi savaites. Jei prieštaravimas yra ieškinio dėl iškeldinimo forma, tuomet terminas yra nepažeistas, jei ieškinys dėl iškraustymo pateikiamas teismui iki pasibaigiant terminui ir pagal Vokietijos civilinio proceso kodekso 167 straipsnį įteikiamas „artimiausiu metu“ (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 2014 m., 2568 p.; 2009 m., 765 p.; Itzehoe žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 1982 m., 298 p.; aA Štutgarto aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 1987 m., 788 p.; Berlyno žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht“ (liet. „Naujasis nuomos ir gyvenamojo būsto teisės žurnalas“), 2001 m., 40 p.). Termino apskaičiavimui taikomi 187, 188, 193 ir sekantys straipsniai. Terminas nuomininkui prasideda toliau naudojantis [nuomos daiktu], nepriklausomai nuo jo žinojimo apie nuomos santykių pabaigą (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1980 m., 1577 p.). Nuomotojui terminas skaičiuojamas nuo momento, kuomet jis sužino apie tolesnį naudojimąsi. Reikšmingas yra „pozityvus“ žinojimas; nuomotojų daugeto atveju sužinoti privalo visi (Bavarijos žemės aukščiausiasis teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“, 1981 m., 2759 p.); dėl savo atstovo žinojimo nuomotojas atsako analogiškai.
Prieštaravimas gali būti pareikštas dar iki termino pradžios (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 2010 m., 2124 p.; teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga, 2006 m., 1385 p.; 1986 p., 1020 p.; Rostoko aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht“ (liet. „Naujasis nuomos ir gyvenamojo būsto teisės žurnalas“), 2004 m., 423 p.). Tai turi įvykti nebūtinai siejantis su sutarties pasibaigimu laiko atžvilgiu, kadangi pareiškimas gali sekti jau rašte dėl nutraukimo (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 2010 m., 2124 p.; teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga 1988 m., 76 p.). Prieštaravimo pareiškimo pakartojimas paprastai yra nereikalingas (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, WM 1969 m., 298 p.; Bavarijos aukščiausiasis teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1981 m., 2759 p.).
Teisinės pasekmės. Nuomos santykiai prasitęsia esant tolesniam naudojimuisi nuomos objektu, nesant prieštaravimo, remiantis įstatymu – neatsižvelgiant į šalių valią (Bavarijos aukščiausiasis teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“, 1981 m., 2759 p.; Berlyno žemės teismas, Žemės sklypų nuosavybė, 1986 m., 659 p.) – neterminuotam laikui. Jokie nauji nuomos santykiai neatsiranda; priešingai, prasitęsia ligšioliniai nuomos santykiai. Galios netenka tik susitarimai dėl sutarties trukmės, nutraukimo teisių ir terminų bei pratęsimo galimybių (Kelno aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 1996 m., 433 p.); likusios sutartinės nuostatos lieka nepaliestos. Lieka tiek vykdyta nuomotojo įkeitimo teisė, tiek ir sutartas užstatas. Esant laidavimui, jo tolesnis galiojimas visgi patikrintinas; esant abejonėms, laiduotojas neatsako už tokius nuomos įsipareigojimus, atsiradusius po sutarties pratęsimo (Gyseno žemės teismas, teisės mokslo žurnalo „Neue Juristische Wochenschrift“ Jurisprudencijos apžvalga, 1995 m., 586 p.). Nuomotojo atsakomybė pagal garantiją remiantis įstatymo leidžiama alternatyva neatsinaujina. Pratęstus nuomos santykius abi sutarties šalys gali vėliau nutraukti laikydamosi įstatymo nustatytų terminų, jei yra išlikęs nutraukimo pagrindas arba atsirado naujas nutraukimo pagrindas.
Jei prieštaravimas dėl tolesnio naudojimosi pareiškiamas laiku, nuomos santykiai baigiasi.
Nukrypstantys susitarimai. Šalys gali susitarti dėl nuostatos netaikymo – taip pat blanketinėmis sutartimis – (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1991 m., 1750 p.; Kelno aukštesnysis žemės teismas, „Beck“ jurisprudencija (BeckRS), 2012 m., 19425 p.; Rostoko aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 2006 m., 3217 p.). 
Gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje nepakanka eliminuoti vien normos taikytinumą, papildomai, atsižvelgiant į 305c straipsnio 2 dalį, privaloma normoje įtvirtintą teisinę pasekmę aiškiai ir suprantamai paaiškinti paprastai teisinio išsilavinimo neturinčiai sutarties šaliai (Frankfurto prie Maino aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 2000 m., 92 p.; Šlėzvigo aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1995 m., 2858 p.; Berlyno žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 1996 m.,707 p; aA Rostoko aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 2006 m., 3217 p.; Erfurto žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 2008 m., 283 p.). 
Todėl teisiškai galioja, pvz., sekanti išlyga: „Jeigu nuomininkas, pasibaigus nuomos terminui, toliau naudojasi nuomos daiktu, nuomos santykiai laikomi nepratęsti“ (Šlėzvigo aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Neue Juristische Wochenschrift“ 1995 m., 2858 p.). 
Priešingai, teisiškai negalioja sekanti išlyga: „Jei pasibaigus nuomos terminui, nuomininkas toliau naudojasi daiktu, tuomet civilinis įstatymas netaikomas“ (Berlyno žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 1996 m., 707 p.). Komercinių patalpų nuomos sutartyje blanketinių sutarčių išlyga dėl nuostatos galioja vien esant paprastai nuorodai į normą (Kelno aukštesnysis žemės teismas, BeckRS 2012 m., 19425 p.; Koblenco aukštesnysis žemės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“). Standartinėse sutarčių sąlygose eliminavimas paslėptoje ir netikėtoje vietoje 
pagal 305c straipsnio 1 dalį negalioja. Išlyga, pagal kurią galioja tik rašytinis prieštaravimas, prieštarauja 307 straipsnio 1 daliai; šiuo atveju sudaromas klaidingas įspūdis, kad žodinis pareiškimas negalioja ir tada, kuomet susitariančios šalys nori nukrypti nuo rašytinės formos. 
Jei įstatymo normos eliminavimas galioja, tuomet nuomos santykiai baigiasi nepaisant to, kad nuomininkas ir toliau naudojasi [nuomos objektu]. Tačiau tokiu atveju sutartis gali būti pratęsta aiškiu arba konkliudentiniu šalių susitarimu (Diuseldorfo aukštesnysis žemės teismas, Aukštesniojo žemės teismo jurisprudencija 2003 m., 23 p.; Oldenburgo aukštesnysis žemės teismas, mokslo žurnalas „Deutsche Wohnungswirtschaft“ (liet. „Vokietijos gyvenamojo būsto ekonomika“), 2001 m., 88 p.; Berlyno žemės teismas, MM 1992 m., 209 p.; Vetclaro apylinkės teismas, teisės mokslo žurnalas „Zeitschrift für Miet- und Raumrecht“ (liet. „Nuomos ir teritorijų teisės žurnalas“), 2008 m., 548 p.; Hamburgo-Altonos apylinkės teismas, teisės mokslo žurnalas „Wohnungswirtschaft und Mietrecht“ (liet. „Gyvenamojo būsto ekonomika ir nuomos teisė“) 2006 m., 697 p.). Įrodinėjimo pareiga. Nuomos santykių pasibaigimas vienašališkai nutraukus sutartį, suėjus terminui arba sudarius susitarimą dėl nutraukimo yra įprastinis atvejis, sutarties pratęsimas - išimtis. Atitinkamai tas, kuris remiasi sutarties pratęsimu, turi paaiškinti bei įrodyti, kad pasibaigus nuomos terminui, toliau naudojamasi [daiktu]. Kita šalis tuomet turi įrodyti, kad ji laiku pateikė prieštaravimą dėl sutarties pratęsimo. Esant pavėluotam prieštaravimui, paaiškinimo bei įrodinėjimo našta, kad anksčiau nuomotojas žinojo ilgiau nei dvi savaites, tenka nuomininkui (Vokietijos Aukščiausiasis Teismas, teisės mokslo žurnalas „Monatsschrift für Deutsches Recht“ (liet. „Vokietijos teisės mėnraštis“), 1998 metai, 1342 psl.). 
Teisininkas VOKIETIJOJE. UŽKLAUSA

Lithuania